ειδικο παιδαγωγικο προγραμμα

 

Το Ειδικό Παιδαγωγικό πρόγραμμα έχει στόχο την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών και της δυσλεξίας. Μαθησιακές δυσκολίες ονομάζονται τα πιθανά προβλήματα που έχουν σαν αποτέλεσμα την αποτυχία στο σχολείο ή την μειωμένη σχολική επίδοση η οποία δεν είναι ανάλογη με την προσπάθεια του παιδιού. Τα παιδιά που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες κατά βάση έχουν φυσιολογικό νοητικό επίπεδο, ωστόσο αποκλίνουν από τη μέση επίδοση των συνομηλίκων τους.

Ειδικό Παιδαγωγικό πρόγραμμα

οι μαθησιακές δυσκολίες είναι οι εξής :

για τον μαθητη

  1. Δυσκολίες στην ανάγνωση / Δυσαναγνωσία : μειωμένη αναγνωστική ευχέρεια, αναγνωστικές παραλείψεις / προσθήκες, αδυναμία κατανόησης λέξης / πρότασης / κειμένου κ.ά.
  2. Δυσορθογραφία: επαναλαμβανόμενα ορθογραφικά λάθη παρά τη γνώση των γραμματικών κανόνων κ.ά.
  3. Δυσγραφία: παραλείψεις, προσθήκες, αντιμεταθέσεις γραμμάτων / συλλαβών, αντικαταστάσεις γραμμάτων που μοιάζουν οπτικά ή ακουστικά (φ - θ), μη τήρηση αποστάσεων ανάμεσα στις λέξεις, απουσία / λάθη τονισμού κ.ά.
  4. Δυσκολίες στη γραπτή οργάνωση του λόγου : δυσκολίες στη σύνταξη προτάσεων και στην παραγωγή κειμένου , φτωχό λεξιλόγιο, αδυναμία οργάνωσης πληροφοριών κειμένου κ.ά.
  5. Δυσαριθμησία : δυσκολία στην εκμάθηση της αρίθμησης, της εκτέλεσης των τεσσάρων πράξεων και στην επίλυση προβλημάτων
  6. Δυσλεξία / Ειδική Μαθησιακή δυσκολία : συνδυασμός δυσκολίων στην ανάγνωση, τη γραφή, την ορθογραφία και τη γραπτή έκφραση

Δυσαναγνωσία

Eκφράζεται ως μία έντονη δυσκολία του παιδιού στην ανάπτυξη κυρίως των δεξιοτήτων που αφορούν την ανάγνωση, την ορθογραφία αλλά και δυσκολίες στην προφορική και τη γραπτή έκφραση.

Δυσορθογραφία

Αφορά μια έντονη δυσκολία του παιδιού στην απόκτηση ορθογραφημένης γραφής τόσο σε επίπεδο καταληκτικής ορθογραφίας, όσο και σε επίπεδο θεματικής ορθογραφίας.

Δυσγραφία

Δυσγραφία

Δυσαριθμησία

Αφορά δυσκολίες που εμφανίζει το παιδί στις προμαθηματικές έννοιες και στην αριθμητική.

Δυσλεξία

Eκφράζεται ως μία έντονη δυσκολία του παιδιού στην ανάπτυξη κυρίως των δεξιοτήτων που αφορούν την ανάγνωση, την ορθογραφία αλλά και δυσκολίες στην προφορική και τη γραπτή έκφραση.

Ειδικό παιδαγωγικό ενδιαφέρον;
;

Σας ενδιαφέρει η υπηρεσία;

Καλέστε 210 9843210

 

210 9843210

Επιστημονικα Υπευθυνοι Ψυχολογοι:
Κατερινα Βασαλου - Βαρβαρα Κοκκα Τρεβεζα

ΑΛΙΜΟΣ (Καλαμάκι) ,
Καλαμακίου 85 κ Φιλήμωνος 1,
ΤΚ 17455,
Αθήνα - Αττική 
© 2018 άΝιΜα

ΒΑΣΑΛΟΥ ΑΙΚ. & ΒΑΡ.ΚΟΚΚΑ ΤΡΕΒΕΖΑ ΙΚΕ

6992 100 101

info@anima-therapy.gr