Βαρηκοια – Κωφωση

Παιδιά με κάποιου βαθμού βαρηκοΐας ή κώφωσης αντιμετωπίζουν δυσκολία στην απόκτηση των ορθών γλωσσικών μορφών μέσω του ακουστικού καναλιού. Κατά συνέπεια, εμφανίζονται διαταραχές σε όλες τις διαστάσεις της γλώσσας. Η κλινική εικόνα του παιδιού διαφέρει όσον αφορά τις γλωσσικές του διαταραχές.

    Η βαρηκοΐα διακρίνεται σε :
  1. Ελαφρά. Ο βαθμός της βαρηκοΐας κυμαίνεται μεταξύ 20 – 40 db και επιτρέπει την φυσιολογική ανάπτυξη και εξέλιξη της ομιλίας.
  2. Μέτριου βαθμού. Ο βαθμός βαρηκοΐας κυμαίνεται μεταξύ 40 – 70 db. Υπάρχει καθυστέρηση της ομιλίας και όταν αυτή επιτευχθεί θα παρουσιάζει αρθρωτικές διαταραχές.
  3. Μεγάλου βαθμού. Ο βαθμός βαρηκοΐας κυμαίνεται μεταξύ 70 – 90 db . το παιδί παρουσιάζει προβλήματα στη διακριτική ικανότητα, στη μελωδία, το ύψος του τόνου, την ένταση και τη χροιά της φωνής.
  4. Κώφωση. Ο βαθμός βαρηκοΐας είναι μεγαλύτερος των 90 db.
Λογοθεραπεία

Για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για διάγνωση Καθυστέρησης Λόγου θα πρέπει να διαφοροποιηθεί από τις φυσιολογικές τυπικές αποκλίσεις της ανάπτυξης, καθώς η γλωσσική ανάπτυξη ποικίλει χρονολογικά από παιδί σε παιδί καθώς και ανάλογα με το φύλο του παιδιού.

Θεραπεία βαρηκοΐας – κώφωσης

Για την αποκατάσταση της ομιλίας χρησιμοποιούνται ακουστικά βαρηκοΐας ή κοχλιακά εμφυτεύματα σε περιπτώσεις αμφοτερόπλευρης κώφωσης. Ο λογοθεραπευτής καλείται να βοηθήσει τον ασθενή στην απόκτηση των γλωσσικών μορφών μέσω του ακουστικού καναλιού καθώς και στην καθαρότητα της ομιλίας. Σε μεγάλου βαθμού βαρηκοίας – κώφωσης η επικοινωνία επιτυγχάνεται με την εκμάθηση της νοηματικής και της χειλεοανάγνωσης.

Λογοθεραπεία ενδιαφέρον;
;

Σας ενδιαφέρει η υπηρεσία;

Καλέστε 210 9843210

 

210 9843210

Επιστημονικα Υπευθυνοι Ψυχολογοι:
Κατερινα Βασαλου - Βαρβαρα Κοκκα Τρεβεζα

ΑΛΙΜΟΣ (Καλαμάκι) ,
Καλαμακίου 85 κ Φιλήμωνος 1,
ΤΚ 17455,
Αθήνα - Αττική 
© 2018 άΝιΜα

ΒΑΣΑΛΟΥ ΑΙΚ. & ΒΑΡ.ΚΟΚΚΑ ΤΡΕΒΕΖΑ ΙΚΕ

6992 100 101

info@anima-therapy.gr