Δυσπραξία

Ένα άτομο με δυσπραξία, δυσκολεύεται στον προγραμματισμό και την εκτέλεση αρθρωτικών κινήσεων. Η ομιλία χαρακτηρίζεται από επαναλήψεις της ίδιας λέξης και ενώ μπορεί να εκφράσει αυθόρμητα μία λέξη, δυσκολεύεται να την πει με εντολή ή μίμηση.

Τα παιδιά με δυσπραξία δυσκολεύονται τόσο στην παραγωγή και εκφορά μεμονωμένων ήχων, όσο και στο συνδυασμό αυτών σε λέξεις. Για αυτό, συχνά ο λόγος τους μοιάζει ακατανόητος, ακόμα και για τα πρόσωπα του οικείου περιβάλλοντος. Άλλα χαρακτηριστικά στη γλώσσα είναι η καθυστέρηση στην εμφάνιση ομιλίας, η υπερβολική χρήση ενός ήχου, παραλείψεις, αλλοίωση φωνηέντων, φωνολογικές παραφασίες, παραβίαση της σειράς των λέξεων, δυσκολίες συνήχησης και προσωδίας.

Η αιτοπαθογένεια της διαταραχής είναι νευρολογική και δεν αφορά στο νοητικό δυναμικό του παιδιού. O όρος που συχνά συναντάται είναι αναπτυξιακή λεκτική δυσπραξία, όπως επίσης δυσπραξία άρθρωσης ή και παιδική απραξία λόγου.

Λογοθεραπεία

Αφασία - αφασιες

Πρόκειται για νευρογενή διαταραχή της λεκτικής επικοινωνίας η οποία σχετίζεται με βλάβες σε συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου. Ένα εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ), μία κρανιοεγκεφαλική κάκωση ή κάποια εκφυλιστική νευρολογική νόσο μπορούν να προσβάλλουν τα κέντρα του λόγου στον εγκέφαλο και το άτομο να εμφανίζει δυσκολίες σε διάφορους τομείς του λόγου.

 1. Αφασία τύπου Broca

  Στην Αφασία τύπου Broca ή Κινητική υπάρχει περιορισμένη ικανότητα έκφρασης προφορικού λόγου. Το λεξιλόγιο είναι περιορισμένο και στην κατανόηση της γλώσσας υπάρχει μία μετρίου βαθμού δυσκολία. 0 ασθενής σε πολλές περιπτώσεις είναι ικανός να διαβάζει, αλλά έχει δυσκολίες στη γραφή.

 2. Aφασία τύπου Wernicke

  Στην Αφασία τύπου Wernicke ή αλλιώς Αισθητική υπάρχει ελλιπή ικανότητα του ασθενούς να καταλαβαίνει τη σημασία των λέξεων που χρησιμοποιεί. Παρατηρείται ταχεία εκφορά της γλώσσας με παραφασίες( χρησιμοποιεί άλλη λέξη από αυτή που θέλει να πει), νεολογισμούς( χρησιμοποιεί λέξεις που δεν υπάρχουν). Μερικοί ασθενείς με Αφασία τύπου Wernicke μιλούν συνεχώς. Η κατανόηση του λόγου είναι εντόνως διαταραγμένη, όμως οι ίδιοι δεν δείχνουν επίγνωση της διαταραχής.

 3. Ανομική αφασία

  Κύριο χαρακτηριστικό της ανομικής Αφασίας είναι η δυσκολία εύρεσης των σωστών λέξεων κατά την εκφορά προφορικού λόγου, κυρίως κατά την κατονομασία αντικειμένων. Η κατανόηση καθώς και η γραφή και η ανάγνωση δεν έχουν επηρεαστεί.

 4. Μεικτή Αφασία

  Η Γενική Αφασία είναι η σοβαρότερη μορφή αφασίας, κατά την οποία ο ασθενής αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα τόσο κατά την εκφορά όσο και κατά την κατανόηση του προφορικού λόγου. Επίσης, δεν μπορεί να γράψει ή να διαβάσει.

Εγκεφαλική Παράλυση ή Πάρεση

Πρόκειται για μια ομάδα νευρικών διαταραχών της κίνησης και της στάσης του σώματος, διαταραχές οι οποίες προέρχονται από μια μόνιμη εγκεφαλική δυσλειτουργία.

Ένα από τα πιο σημαντικά συμπτώματα είναι η έλλειψη δυνατότητας άρθρωσης. Οι κεντρικοί τραυματισμοί δημιουργούν μεγάλες κινητικές δυσκολίες στο περιφερικό αρθρωτικό όργανο. Πολλά εγκεφαλοπαθικά παιδιά αδυνατούν να αρθρώσουν φθόγγους ή λέξεις ( αναρθρία ) ή συναντούν δυσκολία κατά την άρθρωση ( δυσαρθρία ).

Η εγκεφαλική παράλυση εμφανίζεται στα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού, εκτός αν πρόκειται για μεταγεννητικό τραύμα. Δεν είναι κληρονομική και σπάνια υπάρχουν δύο περιπτώσεις στην οικογένεια. Παρουσιάζει διαφορά από περιστατικό σε περιστατικό με τρόπο ώστε σπάνια να συμπίπτει η ίδια ακριβώς φυσιοπαθολογία σε δύο διαφορετικά άτομα.

Δυσαρθρία

Διαβάστε για τη δυσαρθρία εδώ.

Λογοθεραπεία ενδιαφέρον;
;

Σας ενδιαφέρει η υπηρεσία;

Καλέστε 210 9843210

 

210 9843210

Επιστημονικα Υπευθυνοι Ψυχολογοι:
Κατερινα Βασαλου - Βαρβαρα Κοκκα Τρεβεζα

ΑΛΙΜΟΣ (Καλαμάκι) ,
Καλαμακίου 85 κ Φιλήμωνος 1,
ΤΚ 17455,
Αθήνα - Αττική 
© 2018 άΝιΜα

ΒΑΣΑΛΟΥ ΑΙΚ. & ΒΑΡ.ΚΟΚΚΑ ΤΡΕΒΕΖΑ ΙΚΕ

6992 100 101

info@anima-therapy.gr