Εκπαιδευτικά σεμινάρια για παιδοψυχολογία

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ
(ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΚΤΙΚΗ) 2016

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ψυχολόγους, ειδικούς παιδαγωγούς, δασκάλους, νηπιαγωγούς, τελειόφοιτους των ανωτέρω σχολών και σε οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα ασχολείται ή πρόκειται να ασχοληθεί με παιδιά. Στόχος του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με τις μεθόδους ψυχολογικής αξιολόγησης και τις αντίστοιχες πρακτικές παρέμβασης σε παιδιά όλων των ηλικιών (3-18 ετών). Το περιεχόμενο του σεμιναρίου καλύπτει κάθε πιθανή δυσκολία που ενδέχεται να παρουσιαστεί στα διάφορα αναπτυξιακά στάδια των παιδιών τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Στη λήξη του, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τι αναμένεται να έχει κατακτήσει ένα παιδί ανάλογα με το ηλικιακό του στάδιο, να αξιολογούν ψυχοσυναισθηματικά ένα παιδί, να καταρτούν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρέμβασης βήμα – βήμα ανάλογα με την υπάρχουσα δυσκολία, να παραπέμπουν κατάλληλα και κυρίως θα έχουν μάθει ένα τρόπο διαχείρισης κάθε πιθανού περιστατικού.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρακτική άσκηση – ανάλυση περιστατικών.

Παρέχεται πλούσιο υλικό παρέμβασης και βεβαίωση παρακολούθησης.

Το σεμινάριο λαμβάνει χώρα κάθε Σάββατο 12:00-3:30 μ.μ. και διαρκεί 12 εβδομάδες.

Εισηγήτριες του σεμιναρίου είναι η κ.Βασάλου Κατερίνα (ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια) και η κ.Κόκκα Τρεβεζά Βαρβάρα (ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια), οι οποίες οργανώνουν το συγκεκριμένο σεμινάριο για 5η χρονιά.

Αναλυτικά καλύπτονται οι εξής θεματικές ενότητες :

 1. Κλινική συνέντευξη με γονείς
 2. Συνέντευξη με το παιδί
 3. Κλινικές διαταραχές παιδιών και εφήβων (Διαφοροδιάγνωση)κατά DSM5
 4. Διαγνωστικά εργαλεία – αναπτυξιακοί πίνακες
 5. Δίκτυο θεραπευτικών ειδικοτήτων
 6. Παρέμβαση σε παιδιά 3-6 ετών
 7. Παρέμβαση σε παιδιά 6-12 ετών
 8. Παρέμβαση σε παιδιά 12-18 ετών
 9. Εξοικείωση με την γνωσιακή συμπεριφορική παρέμβαση στα παιδιά/εφήβους
 10. Αναλυτική Παρέμβαση στην Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας
 11. Θέματα συμβουλευτικής γονέων
 12. Πιθανές δυσκολίες στη θεραπεία / προβληματισμοί
 13. Ανάλυση περιστατικών.Το κόστος του σεμιναρίου ανέρχεται στα 450 ευρώ.