Ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα

Ψυχοπαιδαγωγικο Προγραμμα

Το κέντρο μας προσφέρει ψυχολογική υποστήριξη σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, παιδιά πρώτης σχολικής και σχολικής ηλικίας, έφηβους, ενήλικες και γονείς.

Η παρέμβαση στα παιδιά έχει ψυχοπαιδαγωγικό χαρακτήρα (γίνεται δηλαδή με ιδιαίτερα ευχάριστο για τα παιδιά τρόπο, χρησιμοποιώντας ιστορίες, παραμύθια, παιχνίδια κ.ά.) και αφορά τις πιθανές δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν στις εκάστοτε αναπτυξιακές ηλικίες όπως :

 1. Συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες
 2. Ενούρηση - έλεγχος σφικτήρων
 3. Άγχος αποχωρισμού
 4. Δυσκολίες προσαρμογής στο σχολείο / σχολική άρνηση
 5. Φόβους και άγχη
 6. Δυσκολίες ύπνου
 7. Επιθετική συμπεριφορά
 8. Ανυπακοή - έλλειψη οριοθέτησης
 9. Παιδική παραβατικότητα
 10. Ψυχο-οργανικές δυσκολίες
 11. Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής-υπερκινητικότητας
 12. Διαταραχές αναπτυξιακού χαρακτήρα

Επιπλέον, στοχεύοντας στην πρόληψη των δυσκολιών που ενδέχεται να προκύψουν κατά τα σχολικά χρόνια, εφαρμόζεται -ατομικά ή ομαδικά- πρόγραμμα υγιούς ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης. Σε αυτό το πρόγραμμα καλύπτεται η ανάπτυξη συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, η ανάπτυξη υγιούς διεκδικητικής συμπεριφοράς, η εκμάθηση τρόπων σωστής συμπεριφοράς και η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση.

Η παρέμβαση σε εφήβους και ενήλικες (αλλά και σε παιδιά άνω των εφτά ετών που μπορούν να ανταποκριθούν) γίνεται σύμφωνα με το γνωσιακό-συμπεριφορικό μοντέλο ψυχοθεραπείας και αφορά δυσκολίες όπως :

 1. Συναισθηματικές διαταραχές (κατάθλιψη, άγχος)
 2. Άγχος εξετάσεων
 3. Διαταραχές πρόσληψης τροφής (νευρική ανορεξία/βουλιμία)
 4. Εναντιωματικές-προκλητικές διαταραχές
 5. Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής/υπερκινητικότητας
 6. Κλινικές διαταραχές
 7. Ψυχοσωματικά προβλήματα

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι βάσει έγκυρων ερευνών στην επιστήμη της ψυχολογίας ,το γνωσιακό-συμπεριφορικό μοντέλο ψυχοθεραπείας θεωρείται το πιο σύντομο και αποτελεσματικό στην αποκατάσταση της πλειοψηφίας των ψυχολογικών διαταραχών.

Ακόμη προσφέρονται από το κέντρο μας:

 1. Συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού
 2. Συμβουλευτική γονέων (εκμάθηση μεθόδων τροποποίησης δυσλειτουργικής συμπεριφοράς παιδιού)
 3. Συμβουλευτική διαζυγίου
 4. Ομάδες ανάπτυξης γονέων
 5. Ομάδες εμψύχωσης παιδιών / εφήβων
 6. Ομάδες παρέμβασης παιδιών / εφήβων