Δραματοθεραπεια

Παιδοψυχιατρικη παρακολουθηση

Ο παιδοψυχίατρος αποτελεί αναπόσπαστο μέλος της ομάδας μας και κατευθύνει/εποπτεύει τα προγράμματα όλων των παιδιών που κάνουν θεραπείες στο χώρο μας.

Οι υπηρεσίες παιδοψυχιάτρου οι οποίες παρέχει το ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο άΝιΜα είναι οι εξής :

  1. Παιδοψυχιατρική εκτίμηση για παιδιά και εφήβους προκειμένου να τεθεί διάγνωση και να προσδιοριστεί το κατάλληλο θεραπευτικό πρόγραμμα το οποίο θα αναλάβουν οι ειδικοί θεραπευτές του ψυχοπαιδαγωγικού κέντρου άΝιΜα.
  2. Χορήγηση φαρμάκων σε περιπτώσεις τις οποίες κριθεί απαραίτητο.
  3. Ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων ατομικά ή ομαδικά.
  4. Συμβουλευτική ζεύγους ή συζύγων ατομικά για την αντιμετώπιση θεμάτων σχέσεων.
  5. Συμβουλευτική γονέων για θέματα που αφορούν την ανατροφή / διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους.
  6. Οικογενειακή θεραπεία η οποία απευθύνεται σε όλα τα μέλη της οικογένειας .
  7. Ομάδες γονέων με στόχο τη συζήτηση και ανάλυση κοινών θεμάτων που απασχολούν τους γονείς όπως για παράδειγμα, πώς μεγαλώνω ένα παιδί, πώς αισθάνονται τα αδέλφια μεταξύ τους, πώς μπορώ να προσεγγίσω ένα δύσκολο παιδί, πώς μπορώ να κατανοήσω τον έφηβο ως μία νέα προσωπικότητα στην οικογένεια, πώς χειρίζομαι ένα τραυματικό γεγονός κ.ά.