Ενημερωτικες ομαδες γονεων

Συχνά οι γονείς επωφελούνται από τη στοχευμένη συζήτηση με άλλους γονείς οι οποίοι έχουν είτε παρόμοιες ανησυχίες με εκείνους, είτε τα παιδία τους βρίσκονται στο ίδιο ηλικιακό στάδιο.

Οι ομάδες γονέων διαμορφώνονται έτσι ώστε να πραγματεύονται ζητήματα που προβληματίζουν τους γονείς, να διαμορφώνουν προτεραιότητες, να προωθούν την ανάληψη υπευθυνότητας, να διευκρινίζουν πιθανά αίτια των εκάστοτε προβληματισμών και να προσφέρουν πρακτικές λύσεις βασισμένες στην επιστήμη της παιδοψυχολογίας. Αρχές της ομάδας αποτελούν ο σεβασμός στο γονέα/ το παιδί/ την οικογένεια, η αποδοχή της διαφορετικότητας και η παραδοχή ότι ο κάθε γονέας ενεργεί με κίνητρο την αμέριστη αγάπη του για το παιδί του.

Οι ομάδες καθοδηγούνται από παιδοψυχολόγους και σε αρκετές περιπτώσεις πλαισιώνονται και από άλλες ειδικότητες που σχετίζονται με τα παιδιά και μπορούν να λειτουργήσουν βοηθητικά για τους γονείς (π.χ. λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, παιδίατρο..).

Η συχνότητα των συναντήσεων της ομάδας διαμορφώνεται κάθε φορά ανάλογα με την ομάδα και τα ζητήματα που τίθενται. Μια μέση συχνότητα, ωστόσο έιναι μία φορά το μήνα.

Οι ενημερωτικές ομάδες γονέων σχετικά με συγκεκριμένα ζητήματα είναι αυτοτελείς και διαρκούν 2-3 ώρες κάθε φορά.