Ομαδες για την εμψυχωση παιδιων, εφηβων και ενηλικων

Οι ομάδες εμψύχωσης έχουν σαν στόχο μέσα από τη κατευθυνόμενη αλληλεπίδραση, επικοινωνία και επαφή, τα άτομα να αισθανθούν όμορφα με τον εαυτό τους , να τον αποδεχτούν και να αναπτύξουν θετική αυτοεικόνα.

Οι ομάδες εμψύχωσης αποτελούνται είτε από παιδιά, είτε από έφηβους, είτε από ενήλικες που έχουν κοινούς προβληματισμούς και κατευθύνονται από παιδοψυχολόγους και ψυχολόγους.

Στις ομάδες εμψύχωσης συνήθως παρουσιάζεται ένα θέμα από τον υπεύθυνο ομάδας (αρχικά από τον ψυχολόγο και στην πορεία πιθανόν από τα μέλη της) το οποίο στη συνέχεια παροτρύνονται τα μέλη της ομάδας να διαπραγματευτούν. Επιπλέον λαμβάνουν χώρα βιωματικές ασκήσεις και παιχνίδια που στοχεύουν στην ψυχική ενδυνάμωση, την προσωπική ανάπτυξη και την ενίσχυση ενδοπροσωπικών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων.

Οι ομαδικές αυτές συναντήσεις βασίζονται στις αρχές της αμοιβαίας αποδοχής και του σεβασμού και λειτουργούν σύμφωνα με τις δεοντολογικές αρχές και την επιστημονική βάση της επιστήμης της ψυχολογίας.

Συνήθως έχουν συχνότητα μια φορά την εβδομάδα ή κάθε δεκαπέντε μέρες.