Ομαδες αναπτυξης δεξιοτητων

Οι επικοινωνιακές και συναισθηματικές δεξιότητες είναι βασικές για τη λειτουργικότητα του ατόμου σε κάθε τομέα της ζωής του, διαμορφώνονται στην πρώτη παιδική και παιδική ηλικία και συνήθως μας συνοδεύουν σε όλη μας τη ζωή, καθώς επηρεάζουν στοιχεία της προσωπικότητάς μας.

Πολύ συχνά ενήλικες που προσέρχονται στον ψυχολόγο έχει διαπιστωθεί ότι δεν έχουν αναπτύξει επαρκώς και κατάλληλα τις ανωτέρω δεξιότητες με συνέπεια να δυσκολεύονται λίγο έως πολύ στην καθημερινότητά τους.

Στο κέντρο μας προσφέρουμε ομαδικά προγράμματα ανάπτυξης επικοινωνιακών και συναισθηματικών δεξιοτήτων ,τα οποία λειτουργούν είτε προληπτικά με στόχο να ασφαλίσουν τα παιδιά στην αναπτυξιακή τους πορεία, είτε παρεμβατικά με στόχο την διαμόρφωση αυτών των δεξιοτήτων «επανορθωτικά» και από την αρχή καθώς ήδη προκαλούν δυσλειτουργίες (για παράδειγμα στις σχέσεις μεταξύ των αδελφών/ των μελών της οικογένειας, στην πρόσφορη έκφραση του θυμού, στις σχέσεις μεταξύ συνομηλίκων κ.ά.).

Οι επικοινωνιακές δεξιότητες αφορούν όλες εκείνες τις ικανότητες που λειτουργούν βοηθητικά ως προς τον υγιή τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν τα άτομα μεταξύ τους, είτε δυαδικά είτε σε πλαίσιο ευρύτερης ομάδας.

Οι συναισθηματικές δεξιότητες αφορούν την κατάλληλη ανάπτυξη των συναισθημάτων σε κάθε ηλικία, την κατάλληλη αναγνώρισή και έκφρασή τους καθώς και την αναγνώρισή των συναισθημάτων σε άλλο άτομο με την ανάλογη κάθε φορά διαμόρφωση της συμπεριφοράς (η ικανότητα αυτή ονομάζεται ενσυναίσθηση).

Όταν οι επικοινωνιακές και συναισθηματικές δεξιότητες έχουν αναπτυχθεί επαρκώς και με καταλληλότητα , έχουν σαν αποτέλεσμα το άτομο να αναπτύσσει ένα θετικό αυτοσυναίσθημα, να εκφράζει με προσφορότητα τα δυσάρεστα συναισθήματά του, να αναπτύσσει υγιείς δεσμούς, να ανταποκρίνεται στην οριοθέτηση, να ενισχύει τις κοινωνικές του δεξιότητες και τις ικανότητες επίλυσης συγκρούσεων.

Οι ομάδες σε προληπτικό η παρεμβατικό επίπεδο έχουν συχνότητα μία φορά την εβδομάδα και κατευθύνονται από υπεύθυνο παιδοψυχολόγο. Απευθύνονται συνήθως σε παιδιά από 4 ετών και άνω.