Νικη Λιαργκοβα

Φιλόλογος/ Ειδική παιδαγωγός


Είναι πτυχιούχος Κλασσικής Φιλολογίας, ενώ ολοκληρώνει τις μεταπτυχιακές σπουδές της στην Ειδική Αγωγή.

Ξεκίνησε να εργάζεται στο χώρο της εκπαίδευσης το 2006 και σταδιακά εστίασε σε θέματα ειδικής εκπαίδευσης. Έχει εργασθεί σε σχετικά κέντρα και συνεργάζεται με το «άΝιΜα» από το 2014, αναλαμβάνοντας την καθημερινή μελέτη σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με μαθησιακές δυσκολίες και ΔΕΠ-Υ.

Η επιμόρφωσή της περιλαμβάνει ποικίλα σεμινάρια στη διαφοροποιημένη διδασκαλία, τις μαθησιακές δυσκολίες και τη δια βίου εκπαίδευση. Επίσης, έχει πιστοποιημένες γνώσεις γραφής και ανάγνωσης Braille.