Λαρυγγεκτομή


Πρόκειται για την αφαίρεση του λάρυγγα ( ολική λαρυγγεκτομή ) και το σημαντικότερο πρόβλημα που προκύπτει είναι η απώλεια της φώνησης.

Για την φωνητική αποκατάσταση του ασθενούς προτείνονται :
  1. η οισοφάγειος ομιλία: όπου οι ασθενείς έχουν μια σχεδόν φυσική χροιά φωνής, καλή ευχέρεια λόγου και χωρίς εξωτερικούς θορύβους από τη στοματική κοιλότητα
  2. ο τεχνητός λάρυγγας: πρόκειται για μια ηλεκτρική συσκευή που προκαλεί δονήσεις ώστε να επιτευχθεί ομιλία και η χροιά της φωνής χαρακτηρίζεται «μεταλλική» ή «ρομποτική»
  3. η τραχειοοισοφάγειος ομιλία: προσφέρει μία σχετικά καλή ποιότητα φωνής, σε σχέση με άλλες τεχνικές φωνητικής αποκατάστασης. Η ευκρίνεια αυτής της ομιλίας μετριέται με τον αριθμό των λέξεων, σε κάθε ανάσα, και την καθαρότητα της ομιλίας.