Καθυστερηση λογου

Πολλά παιδιά αποκλίνουν από την τυπική πορεία ανάπτυξης του λόγου και αυτό οφείλεται σε κάποια πάθηση. Ωστόσο κάποιες φορές ένα παιδί παρουσιάζει χρονική καθυστέρηση στη γλωσσική του ανάπτυξη (πχ σε ηλικία 4 ετών έχει αναπτύξει γλωσσικές ικανότητες ενός παιδιού 3 ετών). Για να μιλήσουμε για καθυστέρηση λόγου θα πρέπει ένα παιδί να πλησιάζει σε ηλικία τα 3 έτη και να εμφανίζει τα παρακάτω:

  1. Να επικοινωνεί κυρίως με νοήματα (να δείχνει π.χ. αυτό που θέλει)
  2. Το λεξιλόγιο του κυμαίνεται στις 10 λέξεις (π.χ. μαμά, μπαμπά, γιαγιά, νερό) και χρησιμοποιεί συλλαβές.
  3. Αδυνατεί τις περισσότερες φορές να μιμηθεί λέξεις όταν του ζητηθεί
  4. Ο λόγος του είναι δυσκατάληπτος από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον
  5. Δυσκολεύεται στην εκτέλεση οδηγιών-εντολών
  6. Δε σχηματίζει φράσεις συνδέοντας τις λέξεις
  7. Δεν αναγνωρίζει τα οικεία βασικά χρώματα
Λογοθεραπεία

Για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για διάγνωση Καθυστέρησης Λόγου θα πρέπει να διαφοροποιηθεί από τις φυσιολογικές τυπικές αποκλίσεις της ανάπτυξης, καθώς η γλωσσική ανάπτυξη ποικίλει χρονολογικά από παιδί σε παιδί καθώς και ανάλογα με το φύλο του παιδιού.

Η έγκαιρη διάγνωση της γλωσσικής καθυστέρησης (έως τους 30 μήνες) είναι καίριας σημασίας καθώς τα παιδιά επωφελούνται περισσότερο από την έγκαιρη θεραπευτική αντιμετώπιση εξαιτίας της πλαστικότητας του εγκεφάλου στην ηλικία των 2-4 χρόνων.

Η καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου επιφέρει συνέπειες και στην σχολική ετοιμότητα των νηπίων και στην μετέπειτα σχολική τους επίδοση. Τα παιδιά που δεν εντοπίζονται έγκαιρα και η παρέμβαση δεν είναι πρώιμη (προσχολική ηλικία) συνεχίζουν να εμφανίζουν χρόνια προβλήματα στην μάθηση , στην κοινωνική ένταξη και κατά συνέπεια στην αυτοεκτίμησή τους.

Λογοθεραπεία ενδιαφέρον;
;

Σας ενδιαφέρει η υπηρεσία;

Καλέστε 210 9843210

 

Θέλετε να επικοινωνήσουμε μαζί σας;

Συμπληρωστε το μηνυμα σας και θα ερθουμε σε επαφη

 

ΌνομαE-mailΤο τηλέφωνό σας