Δυσκολια στη γραπτη οργανωση του λογου

Αναφέρεται σε δυσκολίες που αφορούν την οργάνωση του γραπτού λόγου του παιδιού όπως:

  1. Δυσκολία στη δόμηση άρτιων απλών και εμπλουτισμένων προτάσεων
  2. Ασύνδετο σχήμα στο γραπτό λόγο και απουσία συνδετικών λέξεων
  3. Χρήση φτωχού ή ακατάλληλου για το θέμα λεξιλογίου
  4. Δυσκολία διατήρησης του θέματος της συγκεκριμένης δραστηριότητας
  5. Δυσκολίες στην περιγραφική και την αφηγηματική ικανότητα