Σιλα ελλη

Λογοθεραπέυτρια


Είναι πτυχιούχος του τμήματος Λογοθεραπείας Πατρών. Η επαγγελματική της εμπειρία περιλαμβάνει υπηρεσίες λογοθεραπείας σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Ειδικεύεται στην αξιολόγηση και αποκατάσταση παιδιών με φωνολογικές και αρθρωτικές διαταραχές, διαταραχές στην ροή της ομιλίας-τραυλισμό, καθυστέρηση λόγου καθώς και διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές. Έχει ειδικευτεί επίσης στην διεκπεραίωση ομαδικών θεραπευτικών συνεδριών. Επιπλέον έχει εργαστεί σε σχολικά πλαίσια παρέχοντας παράλληλη στήριξη σε παιδιά με αυτισμό .

Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων που αφορούν τις αναπτυξιακές διαταραχές λόγου, την αποκατάσταση γλωσσικών διαταραχών σε παιδιά με ΔΕΠ-Υ και παιδιά με αυτισμό. Η μετεκπαίδευσή της περιλαμβάνει εκπαιδευτικά προγράμματα και κλινικά εργαστήρια που αφορούν την διάγνωση και αποκατάσταση διαταραχών ροής της ομιλίας-τραυλισμού, διαταραχών λόγου και ομιλίας σε δίγλωσσα άτομα καθώς και ελλειμμάτων λόγου σε άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού.