Δραματοθεραπεια

Δραματοθεραπεια

Ανήκει στις θεραπείες μέσω τέχνης και είναι μια ολιστική προσέγγιση που συναντά όλες τις τέχνες (μουσική, θέατρο, ζωγραφική,…) προκειμένου να βοηθήσει τον άνθρωπο να αναπτυχθεί. Προέρχεται από τις λέξεις «δρω» (=πράττω) + «θεραπεία». Άξονα της προσέγγισης αποτελεί η δυνατότητα να επεξεργαστεί το άτομο οποιαδήποτε εμπειρία του μέσω εναλλακτικών οδών, όπως είναι μια ζωγραφιά, ένας μύθος, ένας ρόλος κ.α. και να εκφράσει έτσι όσα δεν μπορούν να ειπωθούν με άλλον τρόπο.

Στόχοι της δραματοθεραπείας είναι η ψυχολογική ωρίμανση, η βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων, η αποτελεσματικότερη επικοινωνία, η βελτίωση της κοινωνικής συμπεριφοράς και η αίσθηση του «ανήκειν», η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, η διαχείριση συναισθημάτων, η αυτοαποδοχή, κ.α

Η δραματοθεραπεία απευθύνεται σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες και οι συνεδρίες γίνονται ατομικά ή ομαδικά. Οι τύποι των συνεδριών ποικίλουν, από τις βραχείες, με περιορισμένο αριθμό συναντήσεων (δημιουργικής έκφρασης, συγκεκριμένου στόχου, διαγνωστικές) έως τις θεραπευτικές συνεδρίες όπου δεν υπάρχει προκαθορισμένος αριθμός συνεδριών

Αξιοποιούνται τεχνικές και υλικά όπως πηλός, κούκλες, μάσκες, ιστορίες, μύθοι, γράμματα, ρόλοι αλλά και το ίδιο το σώμα, μέσα από ασκήσεις χαλάρωσης, καθοδηγούμενης φαντασίας αλλά και ομαδικά παιχνίδια. Στοχεύει στην ελεύθερη καλλιτεχνική έκφραση, χωρίς να εξετάζει το ταλέντο, προσφέροντας μια διαφορετική γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ θεραπευτή- θεραπευόμενου.