Δυσορθογραφια

Αφορά μια έντονη δυσκολία του παιδιού στην απόκτηση ορθογραφημένης γραφής τόσο σε επίπεδο καταληκτικής ορθογραφίας, όσο και σε επίπεδο θεματικής ορθογραφίας. Το παιδί φαίνεται να γνωρίζει του γραμματικούς κανόνες πάντα σε συνάρτηση με την ηλικία του, όμως δυσκολεύεται πολύ να τους εφαρμόσει στις διάφορες σχολικές δραστηριότητες και στην ελεύθερη γραφή.