Δυσαριθμησια

Αφορά δυσκολίες που εμφανίζει το παιδί στις προμαθηματικές έννοιες και στην αριθμητική. Το παιδί λοιπόν, παρόλο που μπορεί να έχει καλή μαθηματική σκέψη δυσκολεύεται στα μαθηματικά.

Συγκεκριμένα:

  1. Δυσκολία στην εκμάθηση και τη διάκριση των μαθηματικών συμβόλων
  2. Δυσκολίες στην αρίθμηση (π.χ. ανεβαίνω – κατεβαίνω ανά δύο, διάκριση δεκάδων - μονάδων)
  3. Χρήση δακτύλων για την επίλυση μαθηματικών πράξεων παρόλο που μπορεί να φοιτούν σε μια μεγάλη τάξη του δημοτικού
  4. Δυσκολία στην εκμάθηση των τεσσάρων βασικών πράξεων
  5. Δυσκολία στην εκμάθηση της προπαίδειας
  6. Δυσκολία στην επίλυση απλών και σύνθετων προβλημάτων