Δυσκολια στην αναγνωση / Δυσαναγνωσια

Eκφράζεται ως μία έντονη δυσκολία του παιδιού στην ανάπτυξη κυρίως των δεξιοτήτων που αφορούν την ανάγνωση, την ορθογραφία αλλά και δυσκολίες στην προφορική και τη γραπτή έκφραση. Οι παραπάνω δυσκολίες συνήθως αποτυπώνονται με μία σχολική μαθησιακή επίδοση που δεν ανταποκρίνεται στο νοητικό επίπεδο του παιδιού.

Συγκεκριμένα στη μαθησιακή εικόνα παιδιών με δυσλεξία παρατηρούνται:

  1. Αργός αναγνωστικός ρυθμός
  2. Συλλαβικός ρυθμός στη λέξη και στην πρόταση
  3. Παρατονισμοί
  4. Απουσία στίξης
  5. Χάσιμο σειράς κατά τη διαδικασία της ανάγνωσης
  6. Λάθη κατά συμπερασμό (π.χ. πάρε - παραμύθι). Το παιδί βλέποντας την αρχή μιας λέξης διαβάζει μία λέξη που οπτικά ή σημασιολογικά μοιάζει σε αυτή που πρέπει να διαβάσει.
  7. Δυσκολία στην κατανόηση ενός κειμένου μέσω ερωτήσεων και στην αναδιήγησή του