Συνδρομη ασφαλιστικων ταμειων

Πλέον σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά ταμεία εντάσσονται στον ΕΟΠΥΥ, τον εθνικό οργανισμό παροχής υπηρεσιών υγείας και όλοι οι ασφαλισμένοι δικαιούνται –εφόσον το χρειάζονται- θεραπείες για τα παιδιά τους αλλά και συμβουλευτική γονέων. Συγκεκριμένα, ο ΕΟΠΥΥ εγκρίνει θεραπείες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής διαπαιδαγώγησης, ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής γονέων.

Οι γονείς απευθύνονται στους διαγνωστικούς φορείς και κλείνουν ραντεβού για την αξιολόγηση του παιδιού τους. Τα ραντεβού συνήθως καθυστερούν, ωστόσο εξυπηρετούνται όλοι.

Αφού γίνουν όλες οι διαγνωστικές συναντήσεις, δίνεται στους γονείς μια έγκριση για θεραπείες του παιδιού, συνήθως για ένα έτος. Κατόπιν οι γονείς πηγαίνουν στον ελεγκτή ιατρό του ταμείου ο οποίος γράφει τις θεραπείες στο βιβλιάριο του παιδιού, ώστε να έχουν ισχύ.

Ο γονέας μαζί με το έγγραφο της επικυρωμένης έγκρισης των θεραπειών και την απόδειξη του κέντρου καταθέτει κάθε μήνα στο ταμείο του και δικαιούται στις περισσότερες των περιπτώσεων σχεδόν 250 ευρώ μηνιαίως. Τον πρώτο μήνα κατάθεσης, χρειάζονται κάποια επιπλέον δικαιολογητικά που δίνονται στο γονέα από το ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο.

Τα χρήματα κατατίθενται στον τραπεζικό του λογαριασμό, συνήθως με χρονική καθυστέρηση. Διαβεβαιώνεται ωστόσο ότι εισπράττουν τα χρήματα που δικαιούνται σε κάθε περίπτωση.

Στις περιπτώσεις γονέων που θέλουν να βοηθήσουν τα παιδιά τους και έχουν έγκριση από το ταμείο τους, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να καταβάλλουν κάθε μήνα το ποσό των θεραπειών του παιδιού τους, υπάρχει η δυνατότητα εξυπηρέτησης κατόπιν συνεννόησης.