Αισθητηριακη ολοκληρωση

Αισθητηριακή ολοκλήρωση είναι η νευρολογική λειτουργία η οποία οργανώνει αισθήσεις από το σώμα μας και το περιβάλλον, ώστε να μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε αποτελεσματικά. Η αισθητηριακή ολοκλήρωση είναι ουσιαστικά η επεξεργασία των πληροφοριών που προέρχονται από τις αισθήσεις. Ο εγκέφαλος πρέπει να διαλέγει, να ενισχύει, να εμποδίζει, να συγκρίνει και να συσχετίζει αισθητηριακές πληροφορίες με έναν ευέλικτο και συνέχεια μεταβλητό τρόπο. Κατόπιν να χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες με αποτελεσματικό τρόπο.

Η θεωρία της αισθητηριακής ολοκλήρωσης προσπαθεί να εξηγήσει ήπια έως μέτρια προβλήματα στη μάθηση και στη συμπεριφορά των παιδιών, ιδιαίτερα τα προβλήματα εκείνα που δεν οφείλονται σε καθεαυτή βλάβη του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος.

Ομάδες στις οποίες απευθύνεται η αισθητηριακή ολοκλήρωση είναι:

  1. Άτομα με μαθησιακές δυσκολίες
  2. Άτομα με διαταραχές συμπεριφοράς
  3. Δυσλειτουργία ελλειμματικής προσοχή με ή χωρίς υπερκινητικότητα
  4. Αγχώδεις διαταραχές και ψυχολογική πίεση
  5. Νοητική υστέρηση
  6. Αυτισμός
  7. Διάφοροι τύποι δυσλειτουργιών αισθητηριακής ολοκλήρωσης


Η παρέμβαση αφορά εξατομικευμένη αξιολόγηση και σχεδιασμό προγράμματος που θα απευθύνεται στις συγκεκριμένες δυσκολίες.